8 Юни 2012

Главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет г-жа Ана Караиванова взе участие в Третата международна конференция на Инспекторатите на съдебната система на страните-членки на ЕС

още...
7 Май 2012

Становище на ИВСС относно противоречивата практика на съдилищата, свързана с приложимата давност за вземанията на топлофикационните дружества

още...
20 Април 2012

Главният инспектор Ана Караиванова отправи касационна жалба до ВАС

още...
20 Март 2012

ПОЗИЦИЯ

още...
21 Февруари 2012

Екипът на Инспектората към Висшия съдебен съвет представи Отчет за дейността си за първия мандат

още...
19 Януари 2012

Новоизбраните инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет встъпиха в длъжност

още...
20 Октомври 2011

Инспекторатът предлага съдия Мария Георгиева от СГС за най-тежкото дисциплинарно наказание

още...