18 Февруари 2011

Докладът на Европейската комисия отбелязва дисциплиниращият ефект от проверките на Инспектората към ВСС

още...
14 Декември 2010

Екипът на Инспектората участва в обучение на тема "Прилагане на закона за обществените поръчки"

още...
7 Декември 2010

Инспекторатът отчете изпълнението на проект "Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет" по Оперативна програма "Административен капацитет"

още...
2 Декември 2010

Тематична проверка по образуването, движението и приключването на дела по глава 33 ГПК - "Производство по колективни искове"

още...
29 Ноември 2010

Експерти от Инспектората към ВСС участваха в семинар по проблемите на административния процес

още...
26 Ноември 2010

Акт от проверка в Първо гражданско отделение на Софийски градски съд. Проверката е извършена в периода 22 март - 29 октомври 2010 г.

още...
23 Ноември 2010

Акт с резултати от извършена проверка в районна прокуратура – Плевен по сигнал. проверката е осъществена в периода 28 октомври – 10 ноември 2010 г.

още...