8 Октомври 2015

Писмо на главния инспектор до Председателя на XLIII Народно събрание във връзка с процедурата за избор на инспектори в Инспектората към ВСС

още...
14 Август 2015

Становище на ИВСС по проекта на ЗИД на Конституцията от 24 юли 2015 г.

още...
23 Юли 2015

Уточнение по публикувана статия в интернет изданието „Правен свят”

още...
16 Юли 2015

Инспекторатът инициира професионален дебат за ролята си в съдебната реформа

още...
14 Юли 2015

ИВСС организира кръгла маса "Инспекторатът към Висшия съдебен съвет - субект или обект на съдебната реформа в България"

още...
1 Юли 2015

Изказване на главния инспектор Теодора Точкова пред Временната комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

още...
19 Юни 2015

Становища на ИВСС по проектите на ЗИД на Конституцията и на ЗСВ

още...