1 Юни 2016

Публикуван е Отчета на Инспектората към ВСС за 2015 г.

още...
9 Май 2016

Становище на Инспектората към Висшия съдебен съвет относно проект на ЗИД на ЗСВ на МП

още...
25 Април 2016

Идейна концепция относно изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в частта на уредбата на Инспектората към ВСС
(приета на заседание на ИВСС на 25 април 2016 г.)

още...
18 Април 2016

Главните съдебни инспектори на България и Румъния подписаха Протокол за сътрудничество

още...
30 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно Правила за оценка на натовареността на съдиите.

още...
29 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на пътна карта към Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

още...
25 Март 2016

Становище на Главния инспектор относно проект на решение на Министерски съвет за приемане на План за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките в Доклада на Европейската комисия за Република България от м. януари 2016 г., изготвен в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).

още...