2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2021-1 06.01.2021   гд 15851/14 г. на СГС За разглеждане
РС-2021-2 06.01.2021   гд 15851/14 г. на СГС За разглеждане
РС-2021-3 06.01.2021   гд 2129/19 г.; гд 74860/15 на СРС За разглеждане
РС-2021-4 06.01.2021   гд 42930/13 на СРС За разглеждане
РС-2021-5 08.01.2021   гд 59596/16 на СРС За разглеждане
РС-2021-6 08.01.2021   гд 59596/16 на СРС За разглеждане
РС-2021-7 08.01.2021   гд 13299/17 на СРС За разглеждане
РС-2021-8 08.01.2021   гд 13299/17 на СРС За разглеждане
РС-2021-9 08.01.2021   гд 44477/11 на СРС За разглеждане
РС-2021-10 08.01.2021   нохд 191/18, нчд 261/19 и 262/19 РС Гълъбово За разглеждане
РС-2021-11 08.01.2021   гд 47025/14 на СРС, вгд 3275/18 на СГС, II За разглеждане
РС-2021-12 11.01.2021   грд 35156/17 ? Съд За разглеждане
РС-2021-13 11.01.2021   грд 37138/14 СРС За разглеждане