2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2021 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2021-1 06.01.2021 гд 15851/14 г. на СГС За разглеждане
РС-2021-2 06.01.2021 гд 15851/14 г. на СГС За разглеждане
РС-2021-3 06.01.2021 04.02.2021 гд 2129/19 г.; гд 74860/15 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-4 06.01.2021 01.03.2021 гд 42930/13 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-5 08.01.2021 09.03.2021 гд 59596/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-6 08.01.2021 09.03.2021 гд 59596/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-7 08.01.2021 24.02.2021 гд 13299/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-8 08.01.2021 24.02.2021 гд 13299/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-9 08.01.2021 31.03.2021 гд 44477/11 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-10 08.01.2021 нохд 191/18, нчд 261/19 и 262/19 РС Гълъбово За разглеждане
РС-2021-11 08.01.2021 16.03.2021 гд 47025/14 на СРС, вгд 3275/18 на СГС, II Изпратена в МП
РС-2021-12 11.01.2021 грд 35156/17 ? Съд За разглеждане
РС-2021-13 11.01.2021 грд 37138/14 СРС За разглеждане
РС-2021-14 12.01.2021 адм 1452/15 на Адм.съд Пловдив За разглеждане
РС-2021-15 12.01.2021 16.03.2021 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-16 12.01.2021 16.03.2021 гд 34000/08 г. СРС; гд 5134/08 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-17 12.01.2021 гд 4616/07 на СГС; вгд 2703/18 на САС За разглеждане
РС-2021-18 12.01.2021 гд 4616/07 на СГС; вгд 2703/18 на САС За разглеждане
РС-2021-19 12.01.2021 гд 4616/07 на СГС; вгд 2703/18 на САС За разглеждане
РС-2021-20 12.01.2021 11.03.2021 чгд 16311/11 на СРС; гд 20019/15 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-21 13.01.2021 04.05.2021 нчхд 11419/13 преоб. 5140/16 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-22 14.01.2021 адм.д. 2056/19 г. на Адм.съд Варна За разглеждане
РС-2021-23 14.01.2021 гд 27220/12 на СРС; гд 3109/19 на СГС За разглеждане
РС-2021-24 14.01.2021 гд 7608/14 г. на СРС За разглеждане
РС-2021-25 14.01.2021 НОХД 15/07 на СРС; ВНОХД 1404/20 г. За разглеждане
РС-2021-26 15.01.2021 07.04.2021 гр.д. 13649/18 г. СГС Изпратена в МП
РС-2021-27 15.01.2021 нахд 18822/17 СРС, кнахд 6093/20 АССГ За разглеждане
РС-2021-28 18.01.2021 07.04.2021 гр.д. 28187/15, СРС Изпратена в МП
РС-2021-29 18.01.2021   гд 25608/10 г. на СРС; вгд 12543/18 г. За разглеждане
РС-2021-30 19.01.2021   гд 1168/11 РС Варна, гд 1496/14 ОС За разглеждане
РС-2021-31 19.01.2021   гд 1168/11 РС Варна, гд 1496/14 ОС За разглеждане
РС-2021-32 19.01.2021   гд 40320/15 преобр. от 2999/14 СРС За разглеждане
РС-2021-33 19.01.2021   гд 40320/15 преобр. от 2999/14 СРС За разглеждане
РС-2021-34 19.01.2021 18.03.2021 нохд 10929/09 СРС, внохд 840/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-35 20.01.2021   адм.д. 11147/18 г. на АССГ; адм. д. 7187/20 г. За разглеждане
РС-2021-36 21.01.2021   гд 4263/97 СРС За разглеждане
РС-2021-37 21.01.2021   гд 80273/17 СРС, вгд 4002/18 СГС За разглеждане
РС-2021-38 22.01.2021 гд 39611/12 на СРС; вгд 10462/19 на СГС За разглеждане
РС-2021-39 25.01.2021 гд 1175/18 РС Шумен, вгд 333/19 ОС За разглеждане
РС-2021-40 26.01.2021 05.04.2021 НОХД 1787/08 г., СРС; ВНОХД 1959/19 Изпратена в МП
РС-2021-41 26.01.2021 адмд 8394/16 г. на АССГ; адмд 11616/20 на ВАС За разглеждане
РС-2021-42 27.01.2021 10.03.2021 гд 24724/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-43 27.01.2021 нохд 2684/15 СГС, внохд 1236/19 САС За разглеждане
РС-2021-44 27.01.2021 нохд 2684/15 СГС, внохд 1236/19 САС За разглеждане
РС-2021-45 27.01.2021 нохд 2684/15 СГС, внохд 1236/19 САС За разглеждане
РС-2021-46 28.01.2021 адмд 1327/17 г. на Адм.съд Пловдив; адмд За разглеждане
РС-2021-47 28.01.2021 гд 9225/13 на СРС; гд 2721/15 на СГС За разглеждане
РС-2021-48 28.01.2021 гд 54295/10 на СРС; вгд 5786/14 г. За разглеждане
РС-2021-49 28.01.2021 адмд 3428/20 на ВАС;адмд 12612/20 г. За разглеждане
РС-2021-50 29.01.2021 гд 4846/02 СРС, ад 9359/19 АССГ За разглеждане
РС-2021-51 01.02.2021   гд 24335/15 на СРС; вгд 15740/18 на СГС, За разглеждане
РС-2021-52 02.02.2021   чгд23705/12 СРС 82 и гд 922/12, За разглеждане
РС-2021-53 04.02.2021   гд 75596/16 СРС, вгд 13483/17 СГС За разглеждане
РС-2021-54 04.02.2021   нохд 182/17 РС Троян,внохд 495/20 ОС За разглеждане
РС-2021-55 04.02.2021   нохд 182/17 РС Троян,внохд 495/20 ОС За разглеждане
РС-2021-56 04.02.2021 31.03.2021 гд 19934/16 СРС, вгд 2945/20 СГС Изпратена в МП
РС-2021-57 05.02.2021   адмд 2595/15 на АССГ; адмд 2172/18 на ВАС За разглеждане
РС-2021-58 05.02.2021 31.03.2021 гд 78427/17 на СРС Изпратена в МП
РС-2021-59 09.02.2021 гд 74502/16 г. на СРС За разглеждане
РС-2021-60 10.02.2021 НОХД 712/96 РС Враца, внчд 613/01 ОС Враца За разглеждане
РС-2021-61 10.02.2021 нчхд 7632/15 СРС, внчд 3497/20 СГС За разглеждане
РС-2021-62 10.02.2021 31.03.2021 гд 35007/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-63 10.02.2021 31.03.2021 гд 35007/16 СРС Изпратена в МП
РС-2021-64 11.02.2021 гд 52619/13 г. СРС; вгд 4920/17 СГС За разглеждане
РС-2021-65 11.02.2021 адмд 9545/17 на АССГ; адмд 9594/20 г. За разглеждане
РС-2021-66 11.02.2021 адмд 8695/17 на АССГ; адмд 13337/20 на ВАС За разглеждане
РС-2021-67 16.02.2021   гд 7485/15 СРС 73 с-в, вгд 1359/17 За разглеждане
РС-2021-68 16.02.2021 18.03.2021 гд 23862/15 СРС Изпратена в МП
РС-2021-69 16.02.2021   нчхд 5511/15 СРС 27 с-в, внчхд 4580/19 СГС За разглеждане
РС-2021-70 17.02.2021   гд 5998/13, СРС, 123 с-в; вгд 12392/19 на СГС За разглеждане
РС-2021-71 17.02.2021 05.04.2021 адмд 2197/19 Изпратена в МП
РС-2021-72 17.02.2021   гд 604/15 г. на ОС Хасково; гд 3235/18 на ВКС За разглеждане
РС-2021-73 17.02.2021   гд 604/15 г. на ОС Хасково; гд 3235/18 на ВКС За разглеждане
РС-2021-74 17.02.2021   НОХД 15/07 на СРС; ВНОХД 1404/20 г.  За разглеждане
РС-2021-75 17.02.2021   гд 36011/15 на СРС, 59 с-в; гд 16436/17 на СГС За разглеждане
РС-2021-76 18.02.2021   гд 24190/17 СРС 151/ с-в, вгд 11458/19 СГС За разглеждане
РС-2021-77 18.02.2021 18.03.2021 /ДП ЗМ-693/04 РПУ В. Търново, пр. 2155/04 РП Изпратена в МП
РС-2021-78 18.02.2021   чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС За разглеждане
РС-2021-79 18.02.2021   чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС За разглеждане
РС-2021-80 18.02.2021   чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС За разглеждане
РС-2021-81 18.02.2021   чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС За разглеждане
РС-2021-82 18.02.2021   гд 51222/17 г. СРС За разглеждане
РС-2021-83 18.02.2021   гд 24983/15 СРС За разглеждане
РС-2021-84 19.02.2021   гд 52089/16 г. на СРС За разглеждане
РС-2021-85 19.02.2021   гд 52089/16 г. на СРС За разглеждане
РС-2021-86 22.02.2021   нд 14051/16 СРС За разглеждане
РС-2021-87 22.02.2021   нд 14051/16 СРС За разглеждане
РС-2021-88 22.02.2021   нд 14051/16 СРС За разглеждане
РС-2021-89 22.02.2021   гд 6546/18 на РС Сливен За разглеждане
РС-2021-90 22.02.2021   гд 5433/13 СРС За разглеждане
РС-2021-91 22.02.2021   гд 36041/14 на СРС За разглеждане
РС-2021-92 23.02.2021   гд 9943/16 на СРС; чгд 44626/15 на СРС, За разглеждане
РС-2021-93 24.02.2021   гд 914/19 РС Силистра За разглеждане
РС-2021-94 25.02.2021   гд 44339/12 г. на СРС За разглеждане
РС-2021-95 01.03.2021   нохд 13435/15 СРС За разглеждане
РС-2021-96 01.03.2021   нохд 82/16 РС Раднево, внохд 1261/17 За разглеждане
РС-2021-97 01.03.2021   нохд 1333/18 г. на РС Перник; нд 932/20 г. на ВКС За разглеждане
РС-2021-98 02.03.2021   гд 19659/11 СРС За разглеждане
РС-2021-99 04.03.2021   нохд 1135/12, ох 909/08 СГС, внохд За разглеждане
РС-2021-100 05.03.2021   гд 5070/17 СРС, СГС и ВКС/ За разглеждане
РС-2021-101 05.03.2021   гд 49366/13 СРС, СГС и кгд 1946/20 ВКС За разглеждане
РС-2021-102 08.03.2021   нохд 2833/15 СГС/пр. 9745/10 СГП За разглеждане
РС-2021-103 08.03.2021   гр.д. 28187/15, СРС За разглеждане
РС-2021-104 09.03.2021   гд 15894/14 преобр. в 11255/19 СРС За разглеждане
РС-2021-105 10.03.2021   ВНОХД 372/18 г. на АС Велико Търново; НД За разглеждане
РС-2021-106 10.03.2021   нохд 2833/15 СГС/пр. 9745/10 СГП За разглеждане
РС-2021-107 10.03.2021   гд 64803/17 СРС За разглеждане
РС-2021-108 10.03.2021   гд 64803/17 СРС За разглеждане
РС-2021-109 11.03.2021   гд 19198/17 РС Варна, ОС Варна и ВКС За отстраняване на нередовности
РС-2021-110 11.03.2021   гд 82023/17 СРС, чгд 4836/18 СГС, чгд За разглеждане
РС-2021-111 11.03.2021   нохд 4144/18 и 2459/19 СРС, внохд 4202/20 За разглеждане
РС-2021-112 12.03.2021   гр.д. 28187/15, СРС За разглеждане
РС-2021-113 15.03.2021   гд 63512/16 г. на СРС; вгд 13466/18 г. на За разглеждане
РС-2021-114 15.03.2021   гд 56348/10 СРС За разглеждане
РС-2021-115 15.03.2021   нохд 95/17 ОС В. Търново, внохд 302/19 АС В. За разглеждане
РС-2021-116 15.03.2021   нохд 7087/19 СРС, ДП 1130/18 на 2 РПУ За разглеждане
РС-2021-117 17.03.2021   гд 13046/15 СГС, вгд 4112/19 САС За разглеждане
РС-2021-118 17.03.2021   гд 52550/14 на СРС За разглеждане
РС-2021-119 17.03.2021   гд 52550/14 на СРС За разглеждане
РС-2021-120 17.03.2021   гд 52550/14 на СРС За разглеждане
РС-2021-121 17.03.2021   гд 31537/12 СРС/ За разглеждане
РС-2021-122 18.03.2021   нохд 12316/16 СРС За разглеждане
РС-2021-123 18.03.2021   гд 72951/15 г. на СРС; вгд 1687/19 на СГС За разглеждане
РС-2021-124 19.03.2021   чгд 1110/17 РС В. Търново,тд 133/17 ОС За разглеждане
РС-2021-125 19.03.2021   нохд 976/16 ОС Хасково, внохд 229/18 АС За разглеждане
РС-2021-126 19.03.2021   гд 3002/15 СГС, вчгд1055/20 За разглеждане
РС-2021-127 19.03.2021   гд 20796/16 СРС и СГС За разглеждане
РС-2021-128 19.03.2021   гд 8599/13 СГС, гд 5904/18 САС За разглеждане
РС-2021-129 22.03.2021   ад 3859/19 АССГ, ад 1092/20 ВАС/ За разглеждане
РС-2021-130 22.03.2021   гд 224/16РС Велики Преслав, вгд 206/20 ОС За разглеждане
РС-2021-131 23.03.2021   чгрд 48782/16 и гд 3829/20 СРС 178 с-в/ За разглеждане
РС-2021-132 26.03.2021   чгд 50992/16 и гд 76019/16 СРС 82 с-в, вгд За разглеждане
РС-2021-133 29.03.2021   тд 41/16 г. на ОС Стара Загора За разглеждане
РС-2021-134 29.03.2021   нохд 12385/15 СРС, внохд 2589/20 СГС За разглеждане
РС-2021-135 30.03.2021   гд 28521/15 СРС, вгд 10792/18 СГС За разглеждане
РС-2021-136 30.03.2021   гд 28521/15 СРС, вгд 10792/18 СГС За разглеждане
РС-2021-137 30.03.2021   ад 180/15 АССГ, ад 5959/20 ВАС За отстраняване на нередовности
РС-2021-138 31.03.2021   /ДП 1619/11 на 05 РУ-СДВР; пр. 30751/11 За разглеждане
РС-2021-139 01.04.2021   нчд 4512/03 РС Варна /сл.д. 1263/02 ОСС За разглеждане
РС-2021-140 01.04.2021   гд 28830/13 СРС, СГС За разглеждане
РС-2021-141 01.04.2021   нохд 5394/11 СРС /ДП 5804/06 СДВР, За разглеждане
РС-2021-142 02.04.2021   гд 38881/13 СРС, вгд 1753/19 СГС За разглеждане
РС-2021-143 02.04.2021   гд 38638/14 г. на СРС, вгд 11350/19 г. За разглеждане
РС-2021-144 05.04.2021   ад 11661/16 и ад 8253/19 АССГ, ад 798/18 и ад За разглеждане
РС-2021-145 08.04.2021   /вх. 870/11.08.15 г., ДП 163/16 г. на РП Бургас За разглеждане
РС-2021-146 08.04.2021   гд 52053/12 г. на СРС, 31 с-в; вгд 5441/18 г. на За разглеждане
РС-2021-147 08.04.2021   гд 23533/19 г. на СРС, 83 с-в; вгд 2320/20 г. на За разглеждане
РС-2021-148 08.04.2021   гд 23533/19 г. на СРС, 83 с-в; вгд 2320/20 г. на За разглеждане
РС-2021-149 09.04.2021   ад 142/19 и 30/18 Адм. съд Ловеч, ад 8664/19 и За разглеждане