2021 2020 2019

 

Регистър по чл.60а, ал.5 ЗСВ - 2022 г.

 

№ на заявлението Дата на постъпване на заявлението Дата на приключване на преписката Дело № /
ДП №
Статус на преписката
РС-2022-1 04.01.2022   гд 2793/15 ОС Пловдив, вгд 440/19 АС За разглеждане
РС-2022-2 05.01.2022   гд 12557/19 СРС За разглеждане
РС-2022-3 06.01.2022   гд 24/13 ОС Смолян, гд 2512/11 ОС За разглеждане
РС-2022-4 06.01.2022   гр.д. 47881/17 г. СРС; в. гр.д. 7341/20 За разглеждане
РС-2022-5 06.01.2022   гр.д. 46700/15 г. СРС; в. гр.д. 5898/20 За разглеждане
РС-2022-6 06.01.2022   гр.д. 47881/17 г. СРС; в. гр.д. 7341/20 За разглеждане
РС-2022-7 06.01.2022   НД 9129/16 г. СРС, НО; НД 461/20 г. ВКС За разглеждане
РС-2022-8 07.01.2022   тд 117/18 ОС Русе За разглеждане
РС-2022-9 10.01.2022   т.д. 302/16 г. на ОС Стара Загора За разглеждане
РС-2022-10 10.01.2022   гд 8334/17 на СГС, вгд 950/19 САС За разглеждане
РС-2022-11 10.01.2022   гр.д. 30560/16 г. на СРС За разглеждане
РС-2022-12 10.01.2022   гд 445/11 ОС Благоевград, ВКС За разглеждане
РС-2022-13 10.01.2022   гд 445/11 ОС Благоевград, ВКС За разглеждане
РС-2022-14 11.01.2022   изп.д. 586/19 г. на ЧСИ За разглеждане
РС-2022-15 11.01.2022   нчхд 7108/17 СРС, внчхд 5473/17 СГС За разглеждане
РС-2022-16 12.01.2022   гд 24/13 ОС Смолян, гд 2512/11 ОС За разглеждане
РС-2022-17 12.01.2022   гд 451/20 РС Козлодуй, гд 1956/21 ВКС За разглеждане
РС-2022-18 12.01.2022   гд 87941/17 и присъед. гд 3019/18 и За разглеждане
РС-2022-19 12.01.2022   гд 87941/17 и присъед. гд 3019/18 и За разглеждане
РС-2022-20 12.01.2022   гд 87941/17 и присъед. гд 3019/18 и За разглеждане
РС-2022-21 12.01.2022   гр.д. 445/11 ОС Благоевград; в. гр.д. 2725/14 За разглеждане
РС-2022-22 13.01.2022   гр.д. 72578/16 на СРС, 148 с-в; в. гр.д. 697/20 За разглеждане
РС-2022-23 14.01.2022   нохд 4312/13 СРС За разглеждане
РС-2022-24 14.01.2022   нохд 4312/13 СРС За разглеждане
РС-2022-25 14.01.2022   чгрд 1508/15 и грд 10019/20 СРС За разглеждане
РС-2022-26 17.01.2022   адм.д. 2099/14 Адм.съд Пловдив; адм.д. За разглеждане
РС-2022-27 17.01.2022   гд 445/11 ОС Благоевград, ВКС За разглеждане
РС-2022-28 19.01.2022   нохд 2160/12 СРС, внохд 3448/21 СГС За разглеждане
РС-2022-30 20.01.2022   НОХД 43/20 ОС Варна; ВНОХД 356/20 АС Варна За разглеждане
РС-2022-29 20.01.2022   НОХД 43/20 ОС Варна; ВНОХД 356/20 АС Варна За разглеждане
РС-2022-31 20.01.2022   НОХД 43/20 ОС Варна; ВНОХД 356/20 АС Варна За разглеждане
РС-2022-32 20.01.2022   адм.д. 11876/20 АССГ/ За разглеждане
РС-2022-33 21.01.2022   гд 49263/15 СРС и СГС За разглеждане