Доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет

 

Вид: Публично състезание

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Настоящата обществена поръчка е за доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка се разделена на следните обособени позиции: № 1 Доставка на 30 броя компютърни конфигурации № 2 Доставка на 10 броя преносими компютри № 3 Доставка на 10 броя принтери № 4 Доставка на мрежово оборудване (възлагана директно в съответствие с чл. 21, ал. 6 ЗОП) № 5 Доставка на 1 брой мрежови сторидж (Network-attached-storage) № 6 Доставка на 1 брой TEMPEST SDIP-27 Level A сертифицирано компютърно оборудване № 7 Доставка на мрежова защитна стена, включително софтуерна поддръжка

АОП номер: 01599-2018-0003

Линк към АОП обявление:

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=873831&mode=view

Линк към АОП решение:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=873832&newver=2

 

Документи:


Документация за участие и приложения
Първа страница на документация за участие - сканирана
ЕЕДОП

 

Публикация Дата
Решение
18.10.2018г. 17:25:16
Обявление
18.10.2018г. 17:26:05
Методическо указание
18.10.2018г. 17:28:41
Протокол 1
19.11.2018г. 17:29:27
Протокол 2
26.11.2018г. 20:51:36
Доклад от работата на комисията
26.11.2018г. 20:58:11
Решение за избор на изпълнители
26.11.2018г. 20:58:18