Списък на влезлите в сила наказателни постановления по чл.175г, ал.1, т.2 ЗСВ
/актуален към 20.03.2019г. /

№ по ред Номер, дата на наказателното постановление и неговия издател Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1
НП №3/23.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
Евгения Костадинова Петкова
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв. 06.11.2018г.
2 НП №4/16.10.2018г. на главния инспектор на ИВСС
Красимира Недялкова Вълчева
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв. 31.10.2018г.
3
НП №5/16.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
Мария Димитрова Соколова
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв. 27.10.2018г.
4
НП №7/16.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС

Христинка Колева Христова-Божкова
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв. 02.11.2018г.
5
НП №9/19.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС

Тони Събчев Томов
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв.
03.11.2018г.
6
НП №11/16.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС

Бисера Здравкова Калпакчиева
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв.
31.10.2018г.
7
НП №12/31.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС

Бойко Стелианов Василев
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв.
10.11.2018г.
8
НП №14/16.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС

Александър Тодоров Тодоров
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв.
30.10.2018г.
9
НП №15/16.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС

Валери Гинев Василев
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв.
02.11.2018г.
10
НП №16/16.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС

Андрей Красимиров Георгиев
неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300лв.
01.11.2018г.
 11
НП №33/19.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
 Даниела Пенева Славкова  неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  300лв.  01.11.2018г.
 12
НП №35/19.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
 Мариян Стоянов Маринов  неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  300лв.  07.11.2018г.
 13
  НП №36/10.12.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
 Люба Михайлова Петрова
  неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  300лв.
 12.02.2019г.
 14
НП №37/11.12.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
 Георги Атанасов Петров  неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  300лв.  22.12.2018г.
 15 НП №38/01.11.2018г.
на главния инспектор на ИВСС 
Димитър Колев Димитров  неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т.3 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  300лв.  15.11.2018г. 
 16  НП №39/22.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
Даниел Стефанов Йорданов   неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  300лв. 02.11.2018г. 
 17
НП №40/01.11.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
 Велчо Панделиев Велков  неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 3 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  400лв.
 21.12.2018г.
 18 НП №46/23.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
Стефан Иванов Илиев   неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2017 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  400лв. 02.11.2018г. 
 19
НП №50/05.11.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
 Николинка Георгиева Чокоева-Милева неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  300лв.   20.11.2018г.
 20  НП №51/23.10.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
 Пенка Кръстева Стоева- Йоаниду неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ   300лв. 02.11.2018г. 
21
НП №53/10.12.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
 Христо Маринов Киновски  неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 4 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ.  400лв. 21.12.2018г.
22
НП №54/11.12.2018г.
на главния инспектор на ИВСС
 Нина Иванова Панчева  неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ.  300лв.  28.12.2018г.

 

 

Списък на влезлите в сила наказателни постановления по чл.175г, ал.1, т.2 ЗСВ
/актуален към 05.01.2018 г./

№ по ред Номер, дата на наказателното постановление и неговия издател Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 1/09.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Сотир Стефанов Цацаров неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ 300 лв. 18.11.2017г.
2 НП № 2/14.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС Кирчо Темелков Василев неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ 300 лв. 24.11.2017г.
3 НП № 4/13.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС Никола Петров Чомпалов неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ 300 лв. 15.12.2017г.
4 НП № 10/09.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС Ивайло Генов Йорданов неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ 300 лв. 21.11.2017г.
5 НП № 13/08.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Шахин Фикретов Музаферов неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300 лв.
21.11.2017г.
6 НП № 18/20.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Евгени Диков Диков неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
400 лв.
01.12.2017г.
7 НП № 23/08.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Емил Александров Александров неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
400 лв.
21.11.2017г.
8 НП № 24/14.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Борис Анастасов Луков неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300 лв.
28.11.2017г.
9 НП № 28/14.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Сияна Стойчева Димитрова неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300 лв.
25.11.2017г.
 10  НП № 15/20.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС  Георги Щастливов Веселинов
 неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  300 лв.  27.01.2018г.