Списък на влезлите в сила наказателни постановления по чл.175г, ал.1, т.2 ЗСВ
/актуален към 05.01.2018 г./

№ по ред Номер, дата на наказателното постановление и неговия издател Име на наказаното лице Вид на нарушението Размер на наложеното наказание Дата на влизане в сила
1 НП № 1/09.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Сотир Стефанов Цацаров неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ 300 лв. 18.11.2017г.
2 НП № 2/14.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС Кирчо Темелков Василев неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ 300 лв. 24.11.2017г.
3 НП № 4/13.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС Никола Петров Чомпалов неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ 300 лв. 15.12.2017г.
4 НП № 10/09.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС Ивайло Генов Йорданов неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ 300 лв. 21.11.2017г.
5 НП № 13/08.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Шахин Фикретов Музаферов неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300 лв.
21.11.2017г.
6 НП № 18/20.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Евгени Диков Диков неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
400 лв.
01.12.2017г.
7 НП № 23/08.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Емил Александров Александров неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
400 лв.
21.11.2017г.
8 НП № 24/14.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Борис Анастасов Луков неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300 лв.
28.11.2017г.
9 НП № 28/14.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС
Сияна Стойчева Димитрова неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 1 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ
300 лв.
25.11.2017г.
 10  НП № 15/20.11.2017 г. на главния инспектор на ИВСС  Георги Щастливов Веселинов
 неподаване в ИВСС на декларация за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ за 2016 г. в срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 ЗСВ, с което е осъществен състава на чл. 408а, ал. 1 ЗСВ  300 лв.  27.01.2018г.