- 2019 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1  Сеслав Димитров Помпулуски (1)
прокурор  Районна прокуратура - Кюстендил  Ежегодна
 2  Светлана Йорданова Бъчева (1)  съдия  Софийски градски съд  Ежегодна
 3  Христина Ботева Гарванска (1)  съдия  Софийски градски съд  Ежегодна
 4  Анелия Божидарова Рашева (1)  съдия  Районен съд - Видин  Ежегодна
 5  Лилия Здравкова Торньова (1)  прокурор  Районна прокуратура - Хасково  Ежегодна
 6  Любка Николова Андонова (1)  съдия  Върховен касационен съд  Ежегодна
 7  Нели Георгиева Тодорова (1)  следовател  СлО в Софийска градска прокуратура  Ежегодна
 8  Неделина Димитрова Симова- Митова (1)  мл.съдия   Софийски градски съд  Ежегодна
9  Анна Иванова Кайтазка (1)  съдия  Районен съд - Белоградчик  Ежегодна
10  Детелина Ганчева Ганчева (1)  прокурор  Специализирана прокуратура  Ежегодна
11  Валентин Петров Иванов (1)  прокурор   Районна прокуратура - Сливен  Ежегодна
12  Константин Илиев Сулев (1)  прокурор  Софийска районна прокуратура  Ежегодна

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

 

- 2018 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Мариян Стоянов Маринов (1)
прокурор Районна прокуратура - Генерал Тошево Ежегодна
2 Димитър Кръстев Чорбаджиев (1) прокурор Районна прокуратура - Ивайловград Ежегодна
3 Евгения Костадинова Петкова (1) съдия Районен съд - Монтана Ежегодна
4 Красимира Недялкова Вълчева (1) прокурор Върховна касационна прокуратура Ежегодна
5 Любомира Димитрова Минкова (1) прокурор Районна прокуратура - Свищов Ежегодна
6 Люба Михайлова Петрова (1) съдия Районен съд - Раднево Ежегодна
7 Даниел Стефанов Йорданов (1)
 следовател  Следствен отдел в Окръжна Прокуратура - Враца
 Ежегодна
8 Даниела Стефанова Делисъбева (1)
 съдия  Административен съд - Велико Търново  Ежегодна
9 Мария Димитрова Соколова (1) прокурор Районна прокуратура - Берковица Ежегодна
10 Мария Иванова Иванова съдия Софийски градски съд Ежегодна
11 Иван Богданов Богданов (1)
прокурор Районна прокуратура - Варна Ежегодна
12 Илка Михайлова Андонова-Димитрова (1) прокурор Районна прокуратура - Берковица Ежегодна
13 Ирена Димитрова Ганчева (1) прокурор Софийска градска прокуратура Ежегодна
14 Георги Атанасов Петров (1) военен следовател
Военно-окръжна прокуратура - София Ежегодна
15 Даниела Пенева Славкова(1)
прокурор Районна прокуратура - Раднево  Ежегодна
16 Десислава Цветкова Миланова(1) съдия Районен съд - Берковица Ежегодна
17 Димитрина Николова Младенова (1) съдия Районен съд - Монтана Ежегодна
18 Георги Ваньов Вълканов младши прокурор Районна прокуратура - Кюстендил Ежегодна
19 Теодор Иванов Кърчев (1) следовател Следствен отдел в Окръжна прокуратура - Разград Ежегодна
20 Тони Събчев Томов (1) прокурор Районна прокуратура - Варна Ежегодна
21 Христина Иванова Христова (1) прокурор Специализирана прокуратура Ежегодна
22 Христинка Колева Христова-Божкова (1) съдия Софийски градски съд Ежегодна
23 Цвета Стоянова Желязкова (1) съдия Софийски градски съд Ежегодна
24 Валери Гинев Василев (1) прокурор Софийска районна прокуратура Ежегодна
25 Валя Найденова Младенова (1) съдия Районен съд - Монтана Ежегодна
26 Весела Веселинова Младенова (1) прокурор Районна прокуратура - Радомир Ежегодна
27 Върбан Александров Сучков (1) съдия Софийски районен съд Ежегодна
28 Галина Георгиева Господинова-Стефанова (1) съдия Софийски районен съд Ежегодна
29 Румен Георгиев Георгиев следовател Национална следствена служба Ежегодна
30 Росица Симеонова Захариева (1) прокурор Окръжна прокуратура - Стара Загора Ежегодна
31 Румяна Запрянова Запрянова (1) съдия Районен съд - Разлог Ежегодна
32 Светломир Нинов Хиков (1) прокурор Софийска районна прокуратура Ежегодна
33 Борис Димитров Тошев(1) прокурор Окръжна прокуратура - Пловдив Ежегодна
34 Бисера Здравкова Калпакчиева (1) прокурор Окръжна прокуратура - София Ежегодна
35 Антон Стоянов Стоянов (1) следовател Следствен отдел в Окръжна прокуратура - Пловдив Ежегодна
36 Андрей Красимиров Георгиев (1) младши съдия Софийски градски съд Ежегодна
37 Александър Тодоров Тодоров (1) следовател Национална следствена служба Ежегодна
38 Александрина Володя Костадинова (1) прокурор Окръжна прокуратура - Благоевград Ежегодна
39 Бойко Стелианов Василев (1) прокурор Районна прокуратура - Ловеч Ежегодна
40
Стефан Иванов Илиев (1)
прокурор Районна прокуратура - Пловдив Ежегодна

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока

 

- 2017 г. -

Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Аделина Николаева Андреева (1)
съдия Софийски районен съд Ежегодна
2 Александър Еленков Еленков (1) съдия Върховен административен съд Ежегодна
3 Антон Димитров Ефтимов (1) прокурор Софийска районна прокуратура Ежегодна
4 Блага Димитрова Бозова - Атанасова (1) заместник- административен ръководител Районен съд - Стара Загора Ежегодна
5 Борис Атанасов Луков (1) прокурор Районна прокуратура - Малко Търново Ежегодна
6 Георги Щастливов Веселинов (1) съдия Окръжен съд - Пазарджик Ежегодна
7 Дарина Кънчева Крумова - Стоянова (1) съдия Районен съд - Стара Загора Ежегодна
8 Доротея Петкова Янкова (1) съдия Районен съд - Елхово Ежегодна
9 Евгени Диков Диков (2) директор на НСлС и заместник на главния прокурор Национална следствена служба Ежегодна
10 Емил Александров Александров административен ръководител Районна прокуратура - Момчилград Ежегодна
11 Ивайло Генов Йорданов съдия Районен съд - Ихтиман Ежегодна
12 Иван Георгиев Иванов (1) заместник-административен ръководител
Районна прокуратура - Ямбол Ежегодна
13 Иван Христов Христов (1)
 следовател  Окръжен следствен отдел в Окружна прокуратура - Бургас  Ежегодна
14 Кирчо Темелков Василев (1) следовател Национална следствена служба Ежегодна
15 Красимир Василев Стефанов (1) следовател Следствен отдел в Специализираната прокуратура Ежегодна
16 Красимир Иванов Стайков (1) прокурор Районна прокуратура - Велико Търново Ежегодна
17 Мариана Илиева Димитрова (1) съдия Окръжен съд - Пазарджик Ежегодна
18 Мария Иванова Иванова съдия Софийски градски съд Ежегодна
19 Милена Савова Рибчева - Дочева (1) съдия Районен съд - Стара Загора Ежегодна
20 Никола Петров Чомпалов (1) съдия Софийски районен съд Ежегодна
21 Павлета Василева Добрева (1) съдия Районен съд - Ихтиман Ежегодна
22 Рая Димитрова Манолева (1) съдия Районен съд - Сандански Ежегодна
23 Росица Петрова Рускова - Петрова (1) следовател Софийска градска прокуратура, следствен отдел
Ежегодна
24 Сотир Стефанов Цацаров (1),(2) главен прокурор Прокуратура на Република България Ежегодна
25 Стефка Томова Пашова (1) съдия Районен съд - Асеновград Ежегодна
26 Таня Миткова Митева (1) прокурор Районна прокуратура - Бургас Ежегодна
27 Тодор Илиев Тихолов съдия Районен съд - Никопол Ежегодна
28 Шахин Фикретов Музаферов (1) следовател Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Шумен Ежегодна
29 Росен Димитров Костадинов административен ръководител Районен съд - Силистра Ежегодна

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока
(2) - лицето е подало декларация пред Сметна палата