Списък на съдии, прокурори и следователи, неподали в срок декларации по чл.175а, ал.1, т.1 във вр. чл.175в, ал.1, т.2 ЗСВ

Име Длъжност Орган на съдебната власт Вид декларация
1 Аделина Николаева Андреева (1)
съдия Софийски районен съд Ежегодна
2 Александър Еленков Еленков (1) съдия Върховен административен съд Ежегодна
3 Антон Димитров Ефтимов (1) прокурор Софийска районна прокуратура Ежегодна
4 Блага Димитрова Бозова - Атанасова (1) заместник- административен ръководител Районен съд - Стара Загора Ежегодна
5 Борис Атанасов Луков (1) прокурор Районна прокуратура - Малко Търново Ежегодна
6 Георги Щастливов Веселинов (1) съдия Окръжен съд - Пазарджик Ежегодна
7 Дарина Кънчева Крумова - Стоянова (1) съдия Районен съд - Стара Загора Ежегодна
8 Доротея Петкова Янкова (1) съдия Районен съд - Елхово Ежегодна
9 Евгени Диков Диков (2) директор на НСлС и заместник на главния прокурор Национална следствена служба Ежегодна
10 Емил Александров Александров административен ръководител Районна прокуратура - Момчилград Ежегодна
11 Ивайло Генов Йорданов съдия Районен съд - Ихтиман Ежегодна
12 Иван Георгиев Иванов (1) заместник-административен ръководител
Районна прокуратура - Ямбол Ежегодна
13 Иван Христов Христов (1)
 следовател  Окръжен следствен отдел в Окружна прокуратура - Бургас  Ежегодна
14 Кирчо Темелков Василев (1) следовател Национална следствена служба Ежегодна
15 Красимир Василев Стефанов (1) следовател Следствен отдел в Специализираната прокуратура Ежегодна
16 Красимир Иванов Стайков (1) прокурор Районна прокуратура - Велико Търново Ежегодна
17 Мариана Илиева Димитрова (1) съдия Окръжен съд - Пазарджик Ежегодна
18 Мария Иванова Иванова съдия Софийски градски съд Ежегодна
19 Милена Савова Рибчева - Дочева (1) съдия Районен съд - Стара Загора Ежегодна
20 Никола Петров Чомпалов (1) съдия Софийски районен съд Ежегодна
21 Павлета Василева Добрева (1) съдия Районен съд - Ихтиман Ежегодна
22 Рая Димитрова Манолева (1) съдия Районен съд - Сандански Ежегодна
23 Росица Петрова Рускова - Петрова (1) следовател Софийска градска прокуратура, следствен отдел
Ежегодна
24 Сотир Стефанов Цацаров (1),(2) главен прокурор Прокуратура на Република България Ежегодна
25 Стефка Томова Пашова (1) съдия Районен съд - Асеновград Ежегодна
26 Таня Миткова Митева (1) прокурор Районна прокуратура - Бургас Ежегодна
27 Тодор Илиев Тихолов съдия Районен съд - Никопол Ежегодна
28 Шахин Фикретов Музаферов (1) следовател Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Шумен Ежегодна
29 Росен Димитров Костадинов административен ръководител Районен съд - Силистра Ежегодна

Забележка:
(1) - лицето е подало декларация извън срока
(2) - лицето е подало декларация пред Сметна палата